0850 302 27 40 Mon - Fri 10:00-18:00 0850 302 27 40
global@rosche.com.tr
Türkçe tr
Siemens Altyapısı
MXT Teknolojisi
Arıtma Sistemleri
Proses Uygulamaları

Besi Çiftliği Su Arıtma Sistemi

Tavuk, Küçük ve Büyük Baş Hayvancılık Çiftlikleri Su Arıtma Sistemleri

Kanatlı, küçük ve büyük baş hayvan üretiminde ortam ve yem kadar, tüketilen suda kanatlının gelişim döngüsünde ciddi bir etken durumundadır.

Kullanılan su belirli niteliklere sahip olmalıdır. Çünkü kanatlılarda yaş, cinsiyet ve türe göre değişmekle birlikte vücutlarının %55-77’si sudan oluşmaktadır. Su, kanatlı bünyesi için birçok yönden önemli bir besin kaynağı ve besin kaynaklarını aktarıcı durumundadır. Dokuların ve hücrelerin bileşiminde yer aldığından, vücutta meydana gelen reaksiyonların harekete geçtiği ortamdır. Su, vücut ısısının ayarlanmasında, gıdaların sindiriminde ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında mutlaka gereklidir.

tavuk çiftliği su arıtma sistemi

Besi hayvanları tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.

v  Suyun mikrobiyolojik olarak uygunluğu,

v  Asit/baz PH değerleri,

v  Kalsiyum, magnezyum ve nitrat, sülfat gibi sodyum tuzlarından oluşan (TDS) değeri

v  Alüminyum, arsenik, bor gibi ağır metallerin yoğunluğu,

Hayvanlarda

  • Canlı ölümleri,Geçici ve kalıtsal hastalıklar,
  • Sindirim, Damar ve kemik hastalıkları,
  • Kilo kaybı yada gelişim gerilemesi gibi hastalıkların başlıca sebebidir.

Besicilikde genel olarak Yüzey suyu veya kuyu suyu kaynaklarından yararlanılır, Bu tür su genel özellikleri süspanse edilmiş katı maddelerin,  organik bileşikler,  yıl ve  hava koşullarına  bağlı  olarak  mikrobiyal  kontaminasyon  su  bileşimin dalgalanma, içeriği yüksek, miktarda bulunmaktadır.

Tipik olarak, yüzey kaynaklarının , evsel kanalizasyon, Zirai ilaç kalıntıların,  nedenlerle sonucu yoğun  kirliliği gözlenmiştir. Büyük ölçüde, su organoleptik özelliklerini olumsuz gelişimi söz konusudur. Kuyu suyu ve yer altı  suyunun  kalitesini  artırmak  mümkündür.  

Su analizinden  sonra  istenen  kıritere ve kulanım amacı düzeyine uygun bir filitrasyonla getirebilinir. Başlıca  sorunlar,  demir,  flor,  büyük  mineralizasyonu,  sertlik (Kireç),  tuzlarının varlığı,  yanı sıra sülfat  içeriği,  istikrarlı stronsiyum klorür,  bor,  Agır metaller ,  bromür,  nitrat,  mikrobiyolojik , Koli-form bakteri diğer ajanlar olabilir.

Bu ajanların varlıgı besicilikte yemden yaralanma ve  Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları  ve ölümlere neden olduğu gözlenmiştir.  

Besi, Yumurta ve Süt Hayvancılığında Su arıtma sistemi…

Su yönetiminin besi performansı ve ürün kalitesine etkilerinde verimi arttırmak suyun biyolojik ve kimyasal olarak kontrol altına alınması ile sağlanır.

 Bu sebeple;

  • Su kaynağınız doğru yerde olmalıdır.
  • Suyun biyolojik ve kimyasal yapıları test yapılması suretiyle tespit edilmelidir.
  • Bu test sonuçlarına göre gerekecek dezenfeksiyon ve arıtma ünitelerinin kurulması gerekir.
  • Devamlı ve düzenli aralıklar ile sistemin  test numuneleri alınıp analiz ettirilmelidir.
  • Bu amaçla kurulmuş su üniteleri düzenli bakım altında tutulmalıdır.
  • Filtreleme,Yumuşatma,Asitleme,Nötrleme,Dezenfekte etme,Remineralizasyon

Besi, süt ve yumurta hayvanları tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.   Kaliteli içme suyu ;Renksiz, kokusuz, tortusuz, asit/baz PH değerleri suda bulunan bakteri ve mikroorganizma, minaral madde, fiziksel veya kimyasal ajanların varlıgı veya yok-lugunu belirleyen testler su kalitesini belirler .

Hayvancılıkta İçme Suyu Standartları :

İÇERİK

TEORİK

DEĞER

MAKSİMUM DEĞER

 

AÇIKLAMA

            Bakteri

Toplambakteri

0 Koloni/ml

100Koloni/ml

 Performans değeri :0/ml

Koliformbakteri

0 Koloni/ml

50 Koloni/ml

 Performans değeri :0/ml

            Nitrojen bileşikleri

Nitrat

10mg/l

25mg/l

 5mg/lüzerinde gelişim gerilemesi görülmektedir.

Nitrit

0.4mg/l

4 mg/l

 

            Asitlik veSertlik

pH

6.8-7.8

-

 7,5-8 puanda suya karşı içme duyarlılığı sağlanmaktadır.

Sertlik(Fr)

10-15

-

20 puan üzeri sert sularda damar hastalıkları ve kabızlık gözlenmektedir.

            DoğalKimyasallar

Kalsiyum

20mg/l

60mg/l

 Düşük olması kemik kırılmalarına, yüksek olması damar hastalıkları ve   iç kanamaya sebep olmaktadır.

Klorid

14mg/l

250mg/l

Sodyummiktarı50mg/ldenyüksekve10mg/ldenazolursaperformansı etkiler.

kileyebilir

Bakır

0.002mg/l

0.6mg/l

Bakırdüzeyininyüksekliğisuyuntadınıacılaştırmaktadır

Demir

0.2mg/l

0.3mg/l

Düzeyininyüksekliğisuya kötükokuvetatvermektedir

Kurşun

 

0.02mg/l

Yüksekdüzeyizehirlidir

Magnezyum

14mg/l

125mg/l

Yüksekdüzeyiishaletkisiyapar,sudakisülfatyüksekse50mg/llikdüzey verimietkiler,

Sodyum

32mg/l

 

50mg/ldenyüksekolması,sülfatveyakloritmiktarınınyüksekliğinegöre verimietkiler

Sülfat

125mg/l

250mg/l

Yüksekdüzeyininishaletkisivardır.50mg/ldenyüksekolması,performansıetkiler.

Çinko

 

1.5mg/l

Yüksekdüzeyizehirliolmaktadır.

İÇERİK

TEORİK

DEĞER

MAKSİMUM DEĞER

 

AÇIKLAMA

            Bakteri

Toplambakteri

0 Koloni/ml

100Koloni/ml

 Performans değeri :0/ml

Koliformbakteri

0 Koloni/ml

50 Koloni/ml

 Performans değeri :0/ml

            Nitrojen bileşikleri

Nitrat

10mg/l

25mg/l

 5mg/lüzerinde gelişim gerilemesi görülmektedir.

Nitrit

0.4mg/l

4 mg/l

 

            Asitlik veSertlik

pH

6.8-7.8

-

 7,5-8 puanda suya karşı içme duyarlılığı sağlanmaktadır.

Sertlik(Fr)

10-15

-

20 puan üzeri sert sularda damar hastalıkları ve kabızlık gözlenmektedir.

            DoğalKimyasallar

Kalsiyum

20mg/l

60mg/l

 Düşük olması kemik kırılmalarına, yüksek olması damar hastalıkları ve   iç kanamaya sebep olmaktadır.

Klorid

14mg/l

250mg/l

Sodyummiktarı50mg/ldenyüksekve10mg/ldenazolursaperformansı etkiler.

kileyebilir

Bakır

0.002mg/l

0.6mg/l

Bakırdüzeyininyüksekliğisuyuntadınıacılaştırmaktadır

Demir

0.2mg/l

0.3mg/l

Düzeyininyüksekliğisuya kötükokuvetatvermektedir

Kurşun

 

0.02mg/l

Yüksekdüzeyizehirlidir

Magnezyum

14mg/l

125mg/l

Yüksekdüzeyiishaletkisiyapar,sudakisülfatyüksekse50mg/llikdüzey verimietkiler,

Sodyum

32mg/l

 

50mg/ldenyüksekolması,sülfatveyakloritmiktarınınyüksekliğinegöre verimietkiler

Sülfat

125mg/l

250mg/l

Yüksekdüzeyininishaletkisivardır.50mg/ldenyüksekolması,performansıetkiler.

Çinko

 

1.5mg/l

Yüksekdüzeyizehirliolmaktadır.

Yardım ?

Aklınıza gelen soruları lütfen form aracılığı ile gönderin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz..

0850 302 27 40
global@rosche.com.tr