0850 302 27 40 Mon - Fri 10:00-18:00 0850 302 27 40
global@rosche.com.tr
Türkçe tr
Siemens Altyapısı
MXT Teknolojisi
Arıtma Sistemleri
Proses Uygulamaları

İçme & Kullanma Suyu Arıtma Sistemleri

Şebeke ve Kuyu Suları için İçme & Kullanma Suyu Arıtma Sistemleri

kuyu suyu arıtma sistemleri

İçme Suyu Arıtma Sistemleri; kuyu suyu ve yer altı artezyen sularını, içme suyu - kullanma suyu kriterlerine uygun şekilde arıtılmasını sağlayan sistemlerdir.

Şebeke ve kuyu sularında suyun karakter özelliliklerine bağlı olmak üzere, ihtiyaca özel patentli tasarımlar uygulanmaktadır.

Doğal suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri; kuyu suyu ve yer altı artezyen sularını, içme suyu - kullanma suyu yada proses suyu kriterlerine uygun şekilde arıtılmasını sağlayan sistemlerdir.

Şebeke sularında suyun karakter özelliliklerine bağlı olmak üzere,  kuyu suları ile aynı yada daha sade sistemler kullanılmaktadır.

Doğal suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir.

Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Yer altı sularının yüzey sularına göre en büyük avantajları çevre kirliliğinden daha az etkilenmeleri ve bünyelerinde daha az miktarda askıda katı madde ihtiva etmelidir.

Endüstriyel işlemlerin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için, işlemlerde kaliteli sular kullanılması gerekmektedir. Kaliteli su kullanılmadığı zaman, işlemlerde arızalanmalar sıklaşarak bakım masrafları artacak, verimde düşmeler gözlenecek ve ürün kalitesi düşecektir.

İçme Suyu Arıtma Sistemleri

Kuyu suyu arıtma sistemlerinde endüstriyel işlem suyunun hazırlanması amacıyla, çekilen kuyu suyu (yeraltı suyu) kalitesine bağlı olarak havalandırma, demir oksidasyonu, filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon, ters osmoz sistemi gibi işlemlerin bir kısmı ya da tamamı uygulanabilmektedir.

Kuyu suyu arıtma sistemleri; kuyu sularından kaliteli içme suyu veya proses suyu üretmek amacıyla kullanılan cihazlardır. Genelde kuyu sularında kullanılan yöntem kuyudan gelen su ön filtreden geçilerek içerisinde bulunan kum, demir , kireç gibi maddelerin atılması sağlanıp daha sonra su eğer kulanım amaçlı kullanılacak ise klorlama yapılıp su dezenfekte edilir . Ters osmoz sistemi ile içme suyu olarak yada proses suyu olarak da kullanılabilir.

 

  • Kuyu suyu arıtma sistemlerinin kullanıldığı alanlar
  • Endüstriyel proses suyu hazırlama,
  • Tarım ve hayvancılıkta sulama ve içme suyu eldesinde
  • Acı suların tatlı su haline çevrilmesi,
  • İşlenmiş içme suyu üretimi,
  • Kazan besi suyu hazırlama,
  • IX-DI sistem besi suyu üretimi,

Şebeke ve Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri